I samarbeid med Kvænangen snøscooterforening og Ytre Kvænangen snøscooterforening drifter vi løypenettet  for rekreasjonskjøring med snøscooter. Samlet lengde er omlag 225 km.

Kvænangen kommune er medlem i Nord-Troms friluftsråd. Friluftsrådet er en interkommunal sammenslutning med hovedbase på Skjervøy.  De tilrettelegger for friluftsliv og fysisk aktivitet gjennom turprogrammet «Utinord» og en rekke prosjekter og faglige arrangementer.