Hukommelsesteamet er en tverrfaglig gruppe av helsepersonell bestående av lege, ergoterapeut, sykepleier og helsefagarbeider. I samarbeid med fastlege vil vi kartlegge og utrede personer med mistanke om demens og følge opp både pasienter og pårørende gjennom hele førløpet. Vi samarbeider med annet helsepersonell og fagpersoner med relevant kompetanse når det vil være nyttig. 

Du velger selv hva du vil ta opp i samtalen. Noen forslag kan være:

 • Mistanke om redusert hukommelse 
 • Støtte og informasjon både til personen med hukommelsessvikt og til pårørende
 • Hvilke hjelpetilbud og hjelpemidler finnes, og hvordan søke på disse?
 • Hva er demens?
 • Hvordan utvikler sykdommen seg?
 • Hvordan leve med sykdommen?
 • Praktiske tips
   

 • Hvorfor er utredning av hukommelsesvikt viktig?

  Tidlig utredning og diagnostisering av kognitiv svikt/demenssykdom er viktig for å:  

  • Utelukke andre sykdommer 
  • Sette i gang riktig tiltak til riktig tid 
  • Legge til rette hjemmesituasjonen for personen med demens og pårørende 
  • Vurdering av medisiner 
 • Hva er demens?

  Demens er en fellesbenevnelse på flere hjernesykdommer som oftest opptrer i høy alder og fører til en kognitiv svikt. Det viktigste kjennetegnet på demenssykdom er hukommelsessvikt. 

 • Symptomer på demens

  Personer som rammes av demens får funksjonssvikt som gjør det vanskelig å opprettholde innlærte ferdigheter og mestre hverdagssysler. Dette kan blant annet være:

  • problemer med å utføre vanlige, dagligdagse oppgaver
  • språkproblemer, særlig med å huske navn på ting eller personer
  • oppmerksomhets- og konsentrasjonsproblemer
  • problemer med å huske tid og sted
  • svekket dømmekraft, for eksempel problemer med økonomi
  • hukommelsessvikt som påvirker arbeidsevnen
  • problemer med abstrakt tenkning
  • feilplassering av gjenstander
  • forandringer i humør
  • atferdsendringer
  • tap av initiativ og engasjement
 • Kontaktinformasjon

  Vi kan nås på telefon tirsdager og torsdager klokka 09.00 - 13.00. 
  Telefon:  +47 40 40 56 19 

  Koordinator Birgit Skinnemoen, ergoterapeut
  Øvrige representanter: Ann Mari, Tonje, Maria, Therese, Silke og Kenneth 

  Du kan også kontakte demenslinjen til Nasjonalforeningen for råd og veiledning, 
  Telefon: 23 12 00 40