Fem reinbeitedistrikt har sommerbeite i Kvænangen. I disse distriktene er det totalt 50 driftsenheter/siidaenheter. Reindrift er familievirksomhet, og ifølge tall fra reindriftsforvaltningen har over 400 personer sommerboplass i Kvænangen. I tillegg så er det flere distrikt som trekker med flokkene gjennom kommunen vår og høst.

Kart over reinbeitedistrikt

Kontaktinformasjon til reinbeitedistriktene kan lastes ned fra Fylkesmannens nettside