Frisklivssentralen er en del av det forebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen. Det er et lavterskeltilbud og målgruppen er personer med sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Her i Kvænangen er flere av gruppetreningstilbudene våre åpne for alle innbyggere, uansett om du er i et oppfølgingsløp i Frisklivssentralen eller ikke. Målet er en hverdag med mer fysisk aktivitet, bedre helse, økt trivsel og mestring.

 • Ofte spurte spørsmål

  Hva kan frisklivssentralen tilby? 
  - Individuell helsesamtale, hjelp til målsetting og planlegging. 
  - Fysisk test av utholdenhet. 
  - Fysisk aktivitet i grupper ledet av fysioterapeut(er). 
  - Bra mat-kurs som tar utgangspunkt i de nasjonale anbefalingene. 
  - Teoriundervisning om søvn, fysisk aktivitet og røykeslutt

  Hva koster det? 
  Deltakeravgift kr. 20 , - per gruppetrening. Det samles opp og betales to ganger i året (ved sommer og juleavslutning

  Trengs henvisning? 
  Fastlege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise til frisklivssentralen, men du kan også selv ta direkte kontakt med oss. Dersom du er i arbeid og skal delta på frisklivssentralens tilbud på dagtid, er det en fordel om du får en frisklivsresept av f.eks. fastlege som du også kan fremvise til arbeidsgiver. Denne varer i utgangspunktet i 3 måneder, men kan forlenges.

Video Frisklivssentralen: