Meddommere, eller lekdommere, er vanlige kvinner og menn som sammen med en fagdommer med juridisk utdanning er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Det skal velges nye meddommere, lagrettsmedlemmer og jordskiftemeddommere i Kvænangen kommune for perioden 01.01.2025 – 31.12.2028. 

 

Kvænangen kommunestyre velger ut meddommere i sitt møte i juni 2024.

  • Meddommere til Vestre Finnmark tingrett
    Det skal velges inn 4 kvinner og 4 menn. Du vil være en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.
  • Meddommere til Hålogalands lagmannsrett
    Det skal velges inn 1 kvinne og 1 mann. Du vil være en av fire lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med tre fagdommere. 
  • Jordskiftemeddommere til Nord-Troms jordskifterett. 
    Det skal velges inn 2 kvinner og 2 menn. Du bør ha noe kunnskap innen landbruk, jakt og fiske, reindrift eller entreprenørkompetanse veibygging.

 

Meddommere må påregne å bli innkalt en til to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, noen saker litt lenger. Vervet er en samfunnsplikt og du vil få fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste gis det erstatning for legitimert tap. 

 

Hvem kan være meddommer? 
Domstolsloven stiller visse krav til hvem som kan velges. Du må ha stemmerett og være valgbar til kommunestyrevalget. De ulike vervene har ulikt krav til alder. Du må kunne snakke og forstå norsk, kan bruke digitale verktøy og for øvrig være personlig egnet for oppgaven. Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer alle samfunnslag og aldersgrupper. Det kreves vandelsattest. 

 

Er du interessert eller har du forslag på noen du tror kan egne seg, ta kontakt med kommunen på tlf 77 77 88 12, eller send skriftlig søknad med vandelsattest til Kvænangen kommune, Gàrgu 8, 9161 Burfjord eller post@kvanangen.kommune.no 

 

Frist er 12. mai 2024. 

 

Mer informasjon om vervet finner du på www.domstol.no