Frist
Partier og grupper som ønsker å stille liste ved kommunestyrevalget i 2023, må ha levert listeforslaget til valgstyret i kommunen innen kl. 12.00 fredag 31. mars 2023.

Les alt om listeforslagene på valg.no  

 

Innleverte listeforslag
Listeforslagene som sendes til valgstyret blir publisert her etterhvert som de kommer inn:

Listeforslag fra Fremskrittspartiet

Listeforslag fra Høyre

Listeforslag fra Arbeiderpartiet

Listeforslag fra Senterpartiet

Listeforslag Kvænangen Bygdeliste

Listeforslag fra Sosialistisk Venstreparti