Næringsbygg i Sørstraumen

Árres er et næringsbygg i Sørstraumen i Kvænangen. Her kan du leie kontor eller sal til kurs, seminarer, utstillinger, konserter, selskap og andre sammenkomster. Árres drives av det kommunale selskapet Kvænangen næringsbygg AS . Les mer om mulighetene på hjemmesidene www.arres.no

Ta kontakt med styrets leder Ragnhild Enoksen for bestilling pr. e-post: naringsbygg@arres.no eller tlf.: 90 68 05 01

Besøksadresse
Leiraveien 24
9162  Sørstraumen

 

Digitalt møterom

På kommunehuset i Burfjord finnes det et digitalt møterom med høy standard på teknologien som muliggjør overføring av lyd og bilde. På dette rommet kan det arrangeres videomøte og telefonmøte. Rommet har kapasitet til 12 personer. Ta kontakt med kommunens servicekontor, e-post: post@kvanangen.kommune.no eller 77 77 88 00 for bestilling av rom.

 

Lokaler til møter og andre arrangement

I de fleste bygder/grender er det grendehus/bygdehus som leies ut til arrangementer/selskap. Her får du en liten oversikt:

 

Kvænangen Flerbrukshus, Burfjord - kontakt Servicekontoret for å avtale leie på tlf.: 77 77 88 00

Kvænangsbotn Grendehus v/Oddvar Seppola tlf.: 917 68 292 

Badderen Grendehus v/Mariann Larsen tlf.: 468 00 990

Alteidet Samfunnshus v/Marit Boberg tlf.: 481 81 953 

Jøkelfjord Samfunnshus v/ Øyvind Boberg, tlf. 917 75 729

Spildra Grendehus v/ Merethe Larsen tlf. 976 55 298, mail: Spildra.Grendelag9185@gmail.com 

Reinfjord Skole

Stajord Bygdelag v/Unni Johansen, tlf: 41562125