Kommunens gjeldende delegeringsreglement kan leses her.