Det er ikke rastesoner på løypene i lavlandet. Dette innebærer at kjøring i terrenget utenfor løypetraseene ikke er tillatt.

Mer info om Snøskuterløyper i Kvænangen - Kvænangen kommune (kvanangen.kommune.no)