Vi trenger deg som frivillig og legger til rette for at alle kan bidra med noe. Hvis du ønsker å bli frivillig, ta kontakt med daglig leder for Kvænangen frivilligsentral.

Vi gjør oppmerksom på at nettsiden er under oppdatering. Informasjon vil bli oppdatert så fort som mulig. De fleste sider vil være tilgjengelige, med det tas forbehold om endringer i informasjon, bilder, tekst, beskrivelser m.m. i perioden. Undersider oppdateres fortløpende.