Hjemmetjenesten i Kvænangen skal bidra til at de brukere som ønsker det, har mulighet til å bo i sine hjem så lenge som mulig. Tjenesten som tilbys skal være individuelt tilpasset og i samråd med den enkelte bruker.

I hjemmetjenesten jobber det både sykepleiere, hjelpepleiere, hjemmehjelpere og støttekontakter. Vi har våre kontorer på Gargo sykehjem, inngang på baksiden.

Tjenester som ligger organisert under hjemmetjenesten er:

Hjemmesykepleien er tilgjengelig mellom klokken 0730 og 2200.

Hjemmehjelpen jobber kun dagtid fra mandag til og med fredag.

Du kan søke om hjemmetjenester på skjema for pleie- og omsorgstjenester. Skjemaet finner du her. Du kan også henvende deg til leder for hjemmetjenesten, Hege Mari Karlsen på tlf 77 77 90 34 eller 93 49 91 12.

Du kan også få hjelp til utfylling av skjema, om du ønsker det.

Kontaktinformasjon

Hege M. Karlsen, leder for hjemmetjenesten
tlf 77 77 90 34 eller 93 49 91 12

Hjemmesykepleiens vakttelefon (07.30-2200)
47 46 95 07