På drop in kan man få hjelp til å sette opp tid med veileder for arbeidsrettet oppfølging, fylle ut søknader, sende meldekort m.m. I drop-in tiden er kommunalt ansatt veileder i NAV tilgjengelig. Lokalkontoret kan ikke svare på spørsmål om pensjon, og man bør da ringe 55 55 33 34

 

NAV Kvænangen vil ha stengt for publikumshenvendelser (drop in) på dagene:
mandag - onsdag - fredag.

 

Dersom det er behov for samtale med veileder, kan NAV Kvænangen kontaktes på telefon 5555 3333 for å avtale timeavtale, eller besøke NAV Kvænangen på dagene tirsdag eller torsdag som er åpningstid for publikumshenvendelser. 

 

For henvendelser som gjelder sosialetjenester:
Sosialetjenester/Nødhjelp ring telefonnummer 468 57 782. Telefonen er betjent mellom klokken 09.00 - 15.00 mandag - fredag.Jul- og nyttårsaften er NAV stengt. 

 

Ved akutte henvendelser til NAV-kontoret, ta kontakt på tlf. 94 85 11 63.
Nummeret gjelder kun akutte henvendelser, for øvrige hendvendelser benytt (+47) 55 55 33 33

 

Nav.no har åpent hele døgnet.

På nett kan du:

  • Finne ledige stillinger
  • Skrive til oss på Ditt NAV
  • Sende søknader
  • Sjekke utbetalinger.