Helsestasjonen er åpen hver dag fra 08.00 - 15.30, men det er lurt å ringe først fordi helsesøster er mye på skolen, på hjemmebesøk eller opptatt i konsultasjoner.
Lunsj er mellom kl. 11.30 og 12.00.

Hver tirsdag er det kontroller på helsestasjonen.

Kontaktinformasjon:

Helsesøster Benedicte Lillås

Telefon 479 01781/77 77 90 10

e-post adresse: benedicte.lillas@kvanangen.kommune.no

 

Barne- og ungdomsarbeider Turid Jørgensen

e-post adresse: turid.jorgensen@kvanangen.kommune.no

 

Her finner du helsestasjonen:

Ved siden av legekontoret, vis a vis Gargo sykehjem. Samme inngang som fysikalske.

Postadresse:

Helsestasjonen

Kommunehuset

Gargu 8

9161 Burfjord

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Helsesøster utfører helseundersøkelser og vaksinasjoner i ulike klassetrinn. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist.  Helsesøster er på skolen hver mandag fra kl 09.00-11.00, og har «åpen dør» tid.

Jordmor

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på legekontoret. Hver 14 dag har vi jordmor her. Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen.

Barselgrupper

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet på helsestasjonen. Senere kan foreldrene gjerne selv ta initiativ til videre samlinger. Her kan dere dele erfaringer fra fødsel, barsels- og spedbarns tid.

Helsesøsteren kan gi råd og veiledning dersom dere ønsker det. Barna er selvfølgelig også med på samlingene.

Når du har født blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.

Det tilbys til sammen 14 kontroller på helsestasjonen (0-4 år), inkludert hjemmebesøk etter fødsel.

Gratis HPV-vaksine

Alle kvinner født 1991 og senere får fra høsten 2016 tilbud om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Oppstart av programmet blir i november 2016. Vaksinen anbefales til unge kvinner for å forebygge livmorhalskreft og forstadier til livmorhalskreft forårsaket av HPV-infeksjon. Mer informasjon om HPV og HPV-vaksine på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/hpv-vaksine og du kan også lese mer inni artikkelen her. HPV-vaksine settes på helsestasjonen. Ta kontakt på telefonnummer 77779010 for å avtale time.

Vaksiner/Smittevern

Helsestasjonen tilbyr reisevaksinering, influensa- og pneumokokk vaksinering.

Samarbeidspartnere

Helsestasjonen samarbeider med jordmor, helsestasjonslege, fysioterapeut, PPT, BUP, miljørabeider og barnevernet.