Skolehelsetjeneste

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Helsesykepleier utfører helseundersøkelser og vaksinasjoner i ulike klassetrinn. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist.  Helsesøster er på skolen hver mandag fra kl 09.00-11.00, og har «åpen dør» tid.

Jordmor

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på legekontoret. Hver 14 dag har vi jordmor her. Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen.

Barselgrupper

Barselgrupper er et opplysnings- og veiledningstilbud til nybakte foreldre. Helsestasjonen inviterer til det første møtet på helsestasjonen. Senere kan foreldrene gjerne selv ta initiativ til videre samlinger. Her kan dere dele erfaringer fra fødsel, barsels- og spedbarns tid.

Helsesykepleieren kan gi råd og veiledning dersom dere ønsker det. Barna er selvfølgelig også med på samlingene.

Når du har født blir du kontaktet av helsestasjonen, som vil gi deg tilbud om å delta i barselgruppe. Du kan også selv ta kontakt med helsestasjonen.

Det tilbys til sammen 14 kontroller på helsestasjonen (0-4 år), inkludert hjemmebesøk etter fødsel.

Vaksiner /smittevern

Helsestasjonen tilbyr reisevaksinering, influensa- og pneumokokk vaksinering.

Samarbeidspartnere

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten samarbeider med foreldre, skolen, barnehage, jordmor, lege, fysioterapeut, PPT, BUP og barne- og unge tjenesten.