Beredskap

Kvænangen brann og redning skal være innsatsstyrke ved brann, og innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse.

Brann- og redningsvesenets samlede beredskapsstyrke skal bemannes med minst 16 personer, der minst fire skal være kvalifiserte som utrykningsledere. 

 

 • Åpen brannstasjon

  Åpen brannstasjon arrangeres i uke 38, som en del av den nasjonale Brannvernuka i regi av Norsk
  brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og forsikringsselskapet If.

  Tidspunktet er ikke tilfeldig. Høsten markerer inngangen til en tid på året da antall boligbranner vanligvis
  øker, blant annet som følge av økt strømforbruk og mer bruk av levende lys.

  På åpen brannstasjon får de minste lære om brannsikkerhet. Det blir konkurranser,
  slokkedemonstrasjon og mulighet til å sitte i en brannbil. Se video fra arrangementet lenger ned på siden.