Kulturskolen skal være med på å utvikle skapende evner, gi selvtillit, tilhørighet og respekt for andre. Kulturskolen følger vanligvis skoleåret. Kulturskolen i Kvænangen er en selvstendig institusjon som eies og drives av Kvænangen kommune. I utgangspunktet er Kulturskolen et tilbud for alle innbyggerne i kommunen, men på grunn av stort søkertall prioriteres søkere i grunnskolealder. (Unntatt tilbud som er rettet mot voksne.)

 

 • Visjoner og mål

  Visjonen for Kulturskolen er å kunne favne så mange som mulig for å skape interesse, oppleve, utvikle og lære. Kulturskolens hovedmål er å utvikle skapende evner ut fra den enkeltes forutsetninger, gi en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet som kanskje kan gi elevene et grunnlag for senere yrkesutdanning, gi mestringsopplevelser, styrke selvtillit, skape samhold og tilhørighet og å oppfordre til aktiv deltakelse.

  Formålet med Kulturskolen er å skape interesse og forståelse for kultur og musikk i lokalmiljøet ved hjelp av tilrettelagt opplæring.

 • Hva sier loven?

  I opplæringsloven §13-6 står det:” Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning til skolelivet og kulturlivet ellers.” Denne lovparagrafen har ingen forskriftshjemmel. På bakgrunn av erfaringer fra tidligere musikk-, kunst- og kulturskoler har Norsk Kulturskoleråd laget en rammeplan for kulturskolen. Den er ment å være et verktøy i arbeidet med å utvikle et bredt tilbud til barn og unge. Rammeplanen bygger på elev- og læringssynet som kommer til uttrykk i Læreplan for grunnskolen.

 • Dette tilbyr vi skoleåret 2024/2025
  • Billedverksted (tegning, maling, foto, installasjoner, annet mm) gruppeundervisning
  • Barneteater 1-3 klasse, gruppeundervisning
  • Teatergruppe 4-7 klasse, gruppeundervisning
  • Ungdomsteater 7 klasse og opp, gruppeundervisning
  • Barnekor (1-4 klasse), gruppeundervisning
  • Sanggruppe (fra 5.klasse og oppover) gruppeundervisning
  • Gitar- nybegynnere og viderekommende i eneundervisning eller i grupper (fra 3.klasse og opp)
  • Voksenkoret Simalango, gruppeundervisning for voksne fra 18 år og opp
  • Trompet/ kornett- aspiranter og viderekommende i eneundervisning eller i grupper (fra 3.klasse og opp)
  • Althorn, tenorhorn, baryton, tuba- aspiranter og viderekommende i grupper (fra 3.klasse og opp)
  • Tverrfløyte- i eneundervisning eller i grupper (fra 3.klasse og opp) 
  • Keybord- eneundervisning eller grupper (fra 3.klasse og opp)
  • KULMAT (fra 5.klasse og opp) 
  • Eldre-/ seniorsang på Gargo/ Hybelhuset (tilbys direkte)
  • Korps- bolker før jul og på vårparten (tilbys direkte)
  • Musikkaktiviteter i barnehagene og i TU (tilbys direkte)
 • Satser for kulturskolen skoleåret 2024/2025

  Barn/voksne gruppe – 400,-   (Barn enetimer – kr. 750,-  Voksne enetimer – 1500,-) 

  Instrumentleie pr. år: 100,-. 

  Material-/note-/ingrediens-avgift pr. semester kr. 100,-. 

  Det vil bli sendt ut en giro pr. semester fra kommunekassen etter rektors anmodning. 

 • Hvordan søke seg inn?

  Du søker om plass ved å gå inn på Skjema fra A til Å øverst på Kvænangen kommune sin hjemmeside, og klikker deg inn på Musikk-/Kulturskole – Opptak, fornyelse og utmelding (KF-259) Her finner du skjemaet .

  Du kan komme innom på Servicekontoret eller Oppvekst- og kulturkontoret på kommunehuset for å få et papirskjema om plass i Kulturskolen, som du fyller ut for hand og enten sender i vanlig post eller leverer inn på Servicekontoret på kommunehuset. Velkommen som elev i Kulturskolen!

  Kontakt med Kulturskolen kan gjøres ved å ringe rektor Rita Boberg Pedersen på tlf.: 40405628/77778832 eller sende e-post til denne adressen: rita.b.pedersen@kvanangen.kommune.no