Gargo sykehjem består av tre avdelinger: Sykestua, skjerma avdeling (avdeling tilrettelagt for personer med demens) og en avdeling for øvrige sykehjemspasienter. Avdelingene ledes av hver sin avdelingssykepleier. Vi har også nært samarbeid med kommunens legetjeneste, fysioterapeuter og ergoterapeut. Fotpleier, tannpleier og frisør kommer regelmessig etter avtale.

Deler av kommunens helse- og sosialtilbud har sine kontorer lokalisert i første etasje på Gargo; her finner du hjemmesykepleie og saksbehandlere innen pleie- og omsorg. I umiddelbar nærhet ligger også forskjellige botilbud tilrettelagt for eldre i kommunen. Første etasje har dessuten en stor dagligstue som brukes til sosiale samlinger og møter for både ansatte og pasienter. Hovedkjøkkenet befinner seg også her.

Vi har ingen ”visittid”, du er hjertelig velkommen, men kommer du langveisfra kan det være lurt å ringe på forhånd.

Her finner du søknadsskjema til helse- og omsorgstjenester.