• Vann og avløp

  Kvænangen kommune har vannverk på Alteidet, Storeng, Burfjord, Badderen, Kjækan, Kvænangsbotn og Sørstraumen.  Vannkvaliteten analyseres hver fjerde uke. Det tas vannprøver hver fjerde uke. Informasjon om vannkvalitet kan fås ved henvendelse.

  Tilkoblinger til kommunalt ledningsnett må avtales på forhånd. Tilkoblingsgebyrer må være betalt før fysisk tilkobling skjer. Driftsoperatørene har ikke anledning til å utføre tilkobling før de får bekreftet at gebyret er mottatt av kommunen.

  Forskrift for vann og avgift 

  Kvænangen kommune har tatt i bruk varsling 24 for å varsle innbyggere om eventuelle hendelser på vann- og avløpsanlegg. (Servicer, anleggsarbeider, utkoblinger, eventuelle kokepåbud mm.) Systemet varsler varsle innbyggere i et geografisk område om hendelser via SMS. Vi varsler på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

 • Kommunale veier

  Det er 51 km med kommunal vei, samt 1043 veilys. Sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier utføres av innleide entreprenører. Tette og frosne renner spyles/ steames opp av vår egen driftsavdeling.

 • Havner og kaier

  Kaier og småbåthavner i Kvænangsbassenget.

    Ekspeditør:
  Burfjord industri kai Ole Martin Holst, tlf. 990 29 990, e-post: oholst@start.no
  Spildra kai ( Dunvik ) Ellinor Pedersen, tlf. 41661909, e-post: ellinor-ped@hotmail.com
  Valanhamn kai Valan Vel, leder: Raimond Thomassen, tlf. 480 72109, e-post: raimond@jbelektro.no
  Reinfjord kai Leif Hansen, tlf. 936 22 762
  Seglvik kai Gunnar Edmund Johnsen, tlf. 907 31 231
  Badderen småbåthavn Kvænangen Produkter,  tlf. 77769999
  Dunvik småbåthavn  
 • Dypvannskai

  Kvænangen kommune har dypvannskai beliggende i Burfjord. Kaifronten har en lengde på 40 meter og har en dybde på laveste vannstand på 4 meter (offisielt sjøkart)

  Kaiområdet har en gunstig beliggenhet med nær tilknytning til E6. Det er 8,7 mil til Alta og 7,2 mil til Storslett.

  Avstander lokalt i kommunen fra Burfjord industri kai: Alteidet 12 km, Badderen 15 km, Kjækan 26 km, Kvænangsbotn 34 km, Sørstraumen 25 km og Kvænangsfjellet 34 km.

  Avgifter for Burfjord kai finnes i vårt gebyrregulativ.

  For opplysninger vedrørende kommunal kai i Burfjord kontakt: Ole Martin Holst. Telefon: 99029990. E-post: omh@oleholst.no eller Avdelingsingeniør anlegg, Dag Åsmund Farstad.Telefon:77778843  E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no

  For opplysninger om kommunale kaier i Reinfjord, Seglvik, Valan, Skorpa og Spildra kontakt: Avdelingsingeniør anlegg, Dag Åsmund Farstad.Telefon:77778843. E-post: dag.farstad@kvanangen.kommune.no

  Oversiktskart over kaien i Burfjord. pdf