Rutiner for gjennomføring av valg ble vedtatt høsten 2021 og er sernere ajourført med endringer gjort av valgstyret. Du kan lese dem ved å klikke her.