Kvænangen kommune inngikk fra  1.januar 2020 interkommunalt samarbeid med Alta kommune innenfor barnevern.

Dette innebærer at Alta kommune forvalter vedtakshjemmelen i barnevernssaker, og server kommunens behov innenfor dette området.

 

Barneverntjenesten reguleres av Lov om barneverntjenester- og skal være en instans som hjelper barn, unge og familier med ulike utfordringer.

 

Tjenesten tar sikte på å være forebyggende, lett tilgjengelig og samarbeide tett med andre aktuelle instanser.

Vi ønsker også å være et lavterskeltilbud med stort fokus på medvirkning og åpenhet.

 

Vi ønsker å nå ut til innbyggerne i Kvænangen kommune med informasjon om våre tjenester og hvilke rutiner barnevernet jobber ut i fra.

Dette skal gjøres gjennom systematisk opplysningsarbeid til det offentlige og på arenaer der barn og unge befinner seg.

Dette for å skape tillit gjennom åpenhet.

 

Tjenesten består nå av tre barnevernkonsulenter som har fast tilstedeværelse i Burfjord, og som ledes av en samarbeidskoordinator.

Barnevernleder i Alta kommune sikrer forsvarlighet  og har det faglige ansvaret for tjenesten.

 

Kontoret er tilgjengelig for publikum alle dager unntatt tirsdag.

Våre åpningstider er 9-15, om konsulentene er ute- kan de kontaktes på telefon. Se kontaktinformasjon under.

 

Kontakt informasjon:

Barn- og ungetjenesten,Alta: 78 45 53 26

Akutt telefon etter kl. 15.00: 453 96 908

 

Barnevernleder:

Bjørg Isaksen: 45396971

Saksbehandlere:

Ina Kristin Dalseng: 90418418

Ann Kristine Siri: 90669237

Tore Mangseth: 45396929

Samarbeidskoordinator:

Nina Giselsson Mannsverk: 94865714

 

Åpningstider:

Mandag, Onsdag, Torsdag og fredag: 09-15