I tiden 1. april til 20. august er det generell båndtvang i hele landet, og hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt i denne perioden. Dette fremgår av lov om hundehold § 6.

Regelen om båndtvang/sikring har visse unntak i forbindelse med gjeting, politi, redningstjeneste og søk etter skada vilt. Hund som nevnt i unntaksbestemmelsene kan bare slippes på en aktsom måte slik det er naturlig ut fra bruksformålet. Kommunene kan også fastsette lokale forskrifter om utvidet båndtvang for visse områder utover ordinær båndtvangperiode eller vi kan vedta fastsatte lokaliteter som dressurområder der båndtvangsreglene ikke gjelder. Kvænangen kommune har ikke fastsatt slike forskrifter, og de nasjonale bestemmelsene i hundeloven gjelder fullt ut.

Loven gir også alle hundeeiere et generelt aktsomhetskrav for å hindre at hunden volder skade eller er til ulempe for andre. Eier/fører skal alltid ha kontroll på hunden.