Avdelingene i Burfjord er lokalisert i bygget Polarstjerna, og er organisert i følgende avdelinger; Lillebjørn for 0-2 år, Storebjørn for 2-4 år, Karlsvogna for 4-6 år. Karlsvogna har en egen gruppe som heter førskole. I august, september og juni har denne gruppen tilholdssted i Burfjorddalen 2 dager i uka, og de tre andre dagene er de i barnehagen sammen med avdelingen

Avdelingen i Badderen har barn i alderen 0-6 år. Her er det en turgruppe fra 3-6 år, som er på tur i nærområdet en dag i uka, og førskole-gruppa har et godt samarbeid med førskole i Burfjord.

Barnehagens åpningstid er mellom kl. 07.45 - 16.15, men kan utvides til kl. 06.45  og kl. 16.30 ved behov. Utvidet åpningstid må bestilles før kl. 14.00 arbeidsdagen i forkant. Foreldrebetalingen  er på kr.    pr. mnd. i 2020.

Kvænangen kommune tilbyd plasser fra 40 til 100 %. Søknadsfristen for hovedopptaket er 15. mars, men man kan søke om plass gjennom hele året. Søknaden sendes elektronisk .
Barn som har plass i barnehage trenger ikke søke på nytt da de beholder plassen fram til skolestart. Ved fylte to og fire år må de påregne å bytte avdeling med hensyn til aldersdelingen på avdelingene.