Pålogging for søknad til Burfjord barnehage, Polarstjerna og Badderen.

I huset Polarstjerna ligger det 3 avdelinger: Lillebjørn for 0-2 år, Storebjørn for 2-4 år, Karlsvogna for 4-6 år. Karlsvogna har en egen base som heter Utegruppa/førskole. I august-juni har denne gruppen tilholdssted i Burfjorddalen 3 dager i uka, og de to andre dagene er de i barnehagen.

Badderen barnehage har barn i alderen 0-6 år. Her er det en turgruppe fra 3-6 år, som er på tur i nærområdet en dag i uka, og har et godt samarbeid med Utegruppa/førskole i Burfjord.

Man kan søke om plass gjennom hele året, men søknadsfristen for hovedopptaket er 15. mars. Kvænangen kommune tilbyr plasser fra 40 til 100 %.
Åpningstider: mellom kl. 07.45 - 16.15, eventuelt kl. 06.45 -16.30.etter behov, og ved bestilling før kl. 14.00 arbeidsdagen i forkant. Barn som har plass i barnehage trenger ikke søke på nytt da de beholder plassen fram til skolestart. Ved fylte to og fire år må de påregne å bytte avdeling med hensyn til aldersdelingen på avdelingene. Styrer for barnehagene er Mary Ann Andersen, og hun holder til i huset Polarstjerna.

Foreldre/ foresatte med barn i barnehagen

Foreldrebetaling: Maksprisen for 2019 er 2 990 kroner per måned fra 1. januar, og 3 040 kroner per måned fra 1. august. For barnehageåret 2018/2019 blir samlet maksimal foreldreutbetaling 32 490 kroner.