Avdelingene i Burfjord er lokalisert i bygget Polarstjerna, og er organisert i følgende avdelinger; Lillebjørn for 0-3 år, Storebjørn 0-3 år og Karlsvogna for 3-6 år.

Avdelingen i Badderen har barn i alderen 0-6 år. Har en fast turgruppe som er på tur i nærområdet en gang i uka fra 3-6 år. Førskole-gruppa har et godt samarbeid med førskole i Burfjord.

Avdelingen Lillebjørn og Storebjørn har fokus tilvenning, overgang mellom avdelingene, vennskap og gode opplevelser i nærmijøet.

Avdeling Karlsvogna er mye ute og drar på korte, og av og til på lengere turer i nærmiljøet i oppstarten av barnehageåret. Her er fokuset å bygge gode relasjoner og skape gruppesamhold. I hverdagen har avdelingen stort fokus på vennskap, inkludering, sosial kompetanse, og på å trygge skolestarterne i overgangen til skolen. 

Barnehagene har et utfordrende utemiljø som stimulerer til fysisk aktivitet. Vi har lysløype i nærheten og barnehagene fikk i 2019 egne grillhytter fra Friluftsrådet, disse er plassert i gangavstand fra barnehagen. Barnehagen har et samarbeid med friluftsrådet, og vi legger vekt på god utetid i barnehagehverdagen.

 

Klikk på denne linken for å lese Årsplan for Burfjord og Badderen barnehage 2024-2025

 

 

  • Åpningstider

    Barnehagens åpningstid er mandag - fredag mellom kl. 07.30 - 16.30, men kan utvides til kl. 06.45 og kl. 16.30 ved behov. Utvidet åpningstid må bestilles før kl. 14.00 arbeidsdagen i forkant. Dersom barnet ikke kan møte i barnehagen, skal barnehagen ha beskjed om dette på Visma senest samme dag innen kl. 09.30. Barnehagen har ferie i romjulen og stilleuken før påsken, samt 3 uke i forbindelse med fellesferien.   

  • Søk, endre eller si opp barnehageplass

    Kvænangen kommune tilbyr plasser fra 40 til 100 %. Søknadsfristen for hovedopptaket er 15. mars, men man kan søke om plass gjennom hele året. Søknaden sendes elektronisk via foreldreportalen (Visma flyt barnehage). På samme plass kan dere også si opp barnehageplass, endre plasstype og søke om redusert foreldrebetaling. 

    Foreldreportalen finner dere her: Visma Flyt Barnehage

    Barn som har plass i barnehagen, trenger ikke søke på nytt da de beholder plassen fram til skolestart. Ved fylte tre år må de regne med å bytte avdeling med hensyn til aldersdelingen på avdelingene.