Vi har kontor på kommunehuset og er tilgjengelig på ukedager fra 0800 til 1530.

Tjenester vi kan tilby er:

  • Samtaler/støttesamtaler til å sortere tanker og følelser.
  • Støttekontakttilbud.
  • Hjelp til utforming av individuell plan og deltakelse i ansvarsgruppemøter.
  • Hjelp til administrering av medikamenter i samarbeid med hjemmesykepleien.
  • Møteplassen. Åpen hver mandag kl 1100 - 1400. Hjelp til å opprettholde og utvide et sosialt nettverk.
  • Faste kontaktpersoner som du møter til faste avtaler enten på kontoret, ved hjemmebesøk eller andre passende steder.
  • Vi samarbeider også med andre etater, som for eksempel lege, NAV, hjemmesykepleie, barnevern, ergoterapeut og spesialistheletjeneste/DPS etter samtykke fra deg.

Tjenesten er gratis.

Alle ansatte i tjenesten har taushetsplikt. Det betyr at vi ikke kan gi opplysninger om dine personlige forhold til utenforstående uten ditt samtykke.

Du kan kontakte oss for en uforpliktende samtale på telefon. Ved behov for videre tjenester; kontakt lege som henviser deg videre til oss. Vi vil deretter kontakte deg.