Aktivitetstilbud

Ungdomsklubben BUFFF er en viktig møteplass for ungdom, og den skal åpnes i igjen i GUL-bygget ved skolen. Åpningstider annonsers, når det avklares i forhold til koronarestriksjoner. Det tilrettelegges en møteplass etter skoletid for ungdom. 

Ungdomsleder og miljøarbeider besøker ungdom på videregående skole i Alta og Storslett en gang på høsten og på våren. Ungdom inviteres på pizzakveld. 

I samarbeid med kommunens helsestasjon tilbys det Helsestasjon for ungdom. Åpningstider annonseres særskilt. 

Elevbedrifter og ungdom mellom 13- 18 år som trenger midler til prosjekter, kan søke  fra Prøv sjøl fond. Prøv sjøl fondet forvaltes av Nord Troms ungdomsråd.  

Kvænangen kommune har en stipendordning for elever på videregående skole. Ordningen lyses ut 2 ganger for året. 

Kvænangen kommune tilbyr sommerarbeidsplasser til ungdom mellom 15 - 18 år. 

Ungdomsråd

Kvænangen ungdomsråd består av 

Bjørn Kristian Henriksen, leder  

Lea Kaino Hestnes 

Ingvard Gunnes 

Maiken Vestgård Jørgensen 

Victoria Isaksen.

Vara medlemmer er : Axel Solheim - Viktoria Blomstereng - Monica Boberg og Karine Lund.

To av representantene i ungdomsrådet representerer Kvænangen i Nord Troms  ungdomsråd og ungdomssatsinen RUST.  

 

Varaordfører Hanne Wiesner er ungdommens kontaktperson i kommunestyret.