Huset består av en foaje, en stor sal, et kjøkken, scene, toaletter, og andre mindre rom. Salen har en kapasitet på rundt 200 personer, og er utstyrt med lydanlegg, prosjektor og lerret for å imøtekomme ulike typer arrangementer. Kjøkkenet er fullt utstyrt med alt nødvendig utstyr og er ideelt for matlaging og servering til større grupper.

Flerbrukshuset er en populær destinasjon for bursdagsfeiringer, konfirmasjoner, treninger, møter, øvinger og andre arrangementer og aktiviteter.

For å leie flerbrukshuset ta kontakt med servicekontoret i Kvænangen. Telefon: 77 77 88 00

 

 • Arena Kvænangen

  Arena Kvænangen skal etableres for å styrke Kvænangen samfunnets økonomiske og sosiale bærekraft. Hovedaktivitetene i senteret skal være utdanning, veiledning, integrering, næringsutvikling og sosialt fellesskap. Etableringen er en del av det å gjøre Kvænangen mer spennende, rocka, for unge mennesker. Målgruppen er alle voksne, men spesielt tilrettelagt for aldersgruppen 16-35 år. Sosialisering, større nettverk og muligheter for å få seg en omgangskrets og nye venner skal gjøre kommunen mer attraktiv som bokommune. I sammenheng med etableringen av Arena Kvænangen har flerbrukshuset pekt seg ut som et godt alternativ for å skape en fysisk møteplass. 

  Kommunen ønsker å iverksette denne etableringen ved å flytte bibliotektjenesten og frivilligsentralen fra dagens plassering i rådhuset til flerbrukshuset. Bibliotektjenesten trenger økte ressurser for å kunne gi en tjeneste som er tilsvarende deres oppdrag og som andre bibliotektjenester yter. Da gjelder det spesielt tjenesten mot barn og unge, men også studiebiblioteket trenger ressurser for å kunne drive iht. plan. For at barn og unge skal oppleve biblioteket som attraktive for dem må tjenesten ruste seg for dagens aktiviteter mot målgruppa. Det må lage en plan for dette arbeidet. Frivilligsentralen trenger en base hvor de kan skape en møteplass for hele frivilligheten og resten av befolkningen. Ved å flytte både frivilligsentralen og bibliotektjenesten på flerbrukshuset har vi en fin mulighet til å utvide tilbudet/aktiviteter for barn og unge i Kvænangen. Bibliotektjenesten har stort potensiale for å kunne nå ut til flere interessegrupper blant hele befolkningen. Bibliotektjenesten og frivilligsentralen vil kunne nå ut til flere målgrupper, og særlig sårbare barn og unge. Vi ønsker at Agenda Kvænangen og Flerbrukshuset skal være en møteplass for hele samfunnet. Arena Kvænangen skal skape et faglig og sosialt møtested med vid åpningstid, for alle. 

  Arena Kvænangen skal også bidra til å formidle trestammers møtet vårt, lokal kultur, attraksjoner og egenart overfor tilreisende og egne innbyggere. Bibliotek, servering, kontorhotell, gjenbrukstjenester og frivillighetssentral kan inngå. Deler av driften av selve senteret, som for eksempel de sosiale møteplassene, ønskes drevet kommersielt. Kommunen har i samfunnsplanen også ønsket å styrke området samarbeid og tillitsbygging. Det er ønskelig at dialogen om samfunnets og kommunens utvikling bør i større grad skje i møter. I mindre grad bør den foregå i nettsamfunn. Arena Kvænangen vil være møteplass for dialog og meningsutveksling, både ved temakvelder på biblioteket og ved de øvrige møteplassene. Arena Kvænangen kan også legge opp til et enda større tilbud for andre kulturaktiviteter som kino og teater. Av øvrige kulturaktiviteter som foreslås i samfunnsplanen er at det etableres et samarbeid om arrangementer mellom Kvænangen kommune og grendeutvalgene, som koordinerer et felles års program for kulturelle aktiviteter. 

  I kommunens Samfunnsplan er det også lagt opp til at kommunen skal bruke kulturmiljøene og kulturminner som attraksjoner i reiselivet og i lokalsamfunnet. Kulturmiljøene skal merkes på kart, skiltes og informeres om på stedet, og det skal tilrettelegges for flere rasteplasser langs vei og sti. Friluftslivets tradisjonelle ferdselsårer, stier og sosiale møtesteder utendørs skal sikres. Stedsnavn og annen skilting skal utformes på tre språk der situasjonen tillater. Samiske, sjøsamiske og kvenske kulturminner og -miljøer skal søkes bevart. Kulturmiljøene og de enkelte kulturminnene må sikres, kartlegges og verdisettes. Det må legges til rette for allmenhetens adgang til de viktige kulturmiljøene/-minnene. Kommunens identitet som «tre stammers møtested» og arbeide for at alle de tre folkegruppene holdes synlige i samfunnet. 

  Forslag: Kulturmillion foreslås brukt i etablering av Arena Kvænangen i Flerbrukshuset. Midlene vil benyttes til flytting av bibliotek og oppretting av studiebibliotek. Det foreslås at biblioteket utvider tilbudet slik at det er mer treffsikkert i forhold til barn og unge, og blir en møtearena for hele samfunnet.

   

  Informasjonen om hele saken finner du her Kommunestyret 06.12.2022 - Kvænangen kommune (acossky.no)  i sak 22/89 - 22/4053 - Handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan 2023-2026. regulert

 • Prisliste for leie per døgn (Oppdatert 01.01.2023)
  FormålFoajeSal 
  Møter, lag og foreninger200400 
  Møter, andre. Også for eksempel tingretten, 
  kommunale møter, private firma osv.
  600800 
  Bingo / lørdagskafe o.l8001000 
  Forestilling, teater, revy, annen fremføring med billettinntekter. 
  Uten bruk av kjøkken
  Lokale: 500
  Kommers: 1500
  800
  2000
   
      
  Lukkede arrangement. Bryllup, lukkede fester, årsmøtemiddag,
  konfirmasjon, bursdag voksne
  25002500+500,- per. dag
  Barnebursdag / juletrefest300500 
  Begravelse / dåp10001000 
  Offentlig fest / pub-kveld eller lignende15002500 
  Tillegg for ordinær vask15003000 
  Ekstra skittent+ 200,- / time  

  Leietakere som disponerer scenegarderober og kjøkken har et spesielt ansvar for rengjøring av disse. 

  Leietakere er også ansvarlig for skader som påføres bygget av deltakere eller engasjerte underholdere.

  Ved “kollisjon” mellom turnerende artister, grupper og lokale arrangement viker som hovedregel det lokale arrangementet. K.F.H plikter å varsle om slike forhold tidligst mulig.