Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes forhåndsstemmegivning kan, etter søknad til valgstyret, avgi forhåndsstemme der de oppholder seg, jf. Valglovens § 8-3, 6. ledd. 

Loven inneholder ingen formelle krav til innholdet i søknaden. Det er for eksempel ikke noe krav om at søknaden må være skriftlig. Det må imidlertid fremgå av søknaden at velgeren er syk eller ufør og derfor ikke er i stand til å forhåndsstemme et annet sted. 

Søknaden må være kommet til kommunen 5. september klokken 12:00.