Nord-Troms Brannvesen er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom kommunene: Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen.

Du kan lese mer om brannvernområdet ved å gå inn på siden til Nord-Troms Brannvesen ved å klikke her.