• Nødnummer
  Brann og redning 110
  Politiet 112
  Ambulanse, medisinsk hjelp 113
  Nødnummer til sjøs 120
  Nødnummer for døve (nodsms) 14 12
  Nødnummer for barn og unge 116 111
  Giftinformasjonen 22 59 13 00
  Mattilsynet (alvorlig dyrevelferd) 22 40 00 00
 • Kommuneledelsen
  Tittel Navn Mobil E-post
  Ordfører Kai Petter Johansen 976 94 243 kai.johansen@kvanangen.kommune.no
  Kommunedirektør Karin Kristensen 908 24 830 karin.kristensen@kvanangen.kommune.no
  Seniorrådgiver Bjørn Ellefsæter 77 77 88 12  bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no
  Etatsleder NUT Jan Inge Karlsen 77 77 88 41 jan.karlsen@kvanangen.kommune.no
  Etatsleder Økonomi Tore Li 77 77 88 22 tore.li@kvanangen.kommune.no
  Etatsleder Oppvekst og kultur Jorunn Farstad 46 85 18 81 jorunn.farstad@kvanangen.kommune.no
  Etatsleder Helse og omsorg June Brita Eira 904 12 932 june.eira@kvanangen.kommune.no 
 • Helse- og omsorgstjenester

  Saksbehandler: 40 40 56 19 

  Gargo: 77 77 90 26 

  Hjemmetjenesten: 77 77 90 34 

  Tjenester for utviklingshemmede: 77 77 90 50 

  Rus og psykisk helsetjeneste: 92 65 70 04

 • Legekontoret i Kvænangen

  Telefon (dagtid): 7777 9000

  Telefon legevakt (Tromsø legevaktsentral), 116 117 eller 777 69 600

  Øyeblikkelig hjelp: 113

 • Tekniskdrift (vann og avløp)

  Teknisk driftsavdeling har åpningstid mellom kl. 07.30 til 15.00 på hverdager, og treffes på tlf.  77 77 88 46 / 91 38 39 62

   

  Vakttelefon: 40 40 56 06
  Vakttelefonen er døgnbemannet. 

 • Barnevern

  Barn- og ungetjenesten Alta og Kvænangen: 78 45 53 26

  Akutt telefon (etter kl. 15.00): 453 96 908

 • Mental helse

  Mental helse har en hjelpetelefon: 116 123

  Hjelpetelefonen er en gratis døgnåpen telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.

  De har også en nettside med chatte-mulighet: mentalhelse.no