Ledergruppa ved skolen består av rektor, inspektører, SFO- leder og rådgiver/kontorfullmektig. KVBU driftes i et nytt skolebygg som ble åpnet i mars 2020. Skolen har et opparbeidet uteområde med mange fasiliteter. Skolen disponerer en flott og ny flerbrukshall som har full håndballbanestørrelse og tribuner. 

Skolen har bibliotek, kunst- og håndverkavdeling, kulturskoleavdeling, skolekjøkken og musikkpaviljong. Først etasje består ellers av vrimlehall, basseng med nye garderober, SFO- avdeling og klasserom til barnetrinnet. I andre etasje har vi ungdomsskoleavdelingen, naturfagssal, kontorlokaler, arbeidsrom, møterom og pauserom. Alle elever på KVBU har Ipad eller PC som brukes i skolearbeidet. 

KVBU er med i IBS, inkluderende barnehage og skolemiljø, samt desentralisert kompetanseutvikling med veilederteamet for Nord- Troms.  Skolen har et aktivt foreldrerådsutvalg (FAU), samarbeidsutvalg (SU/SMU) og team for utviklingsarbeid. Det er helsesykepleier på skolen og har team BUFFhelse hvor elever kan henvende seg flere ganger i uka. Elevrådet består av elever fra 5. til 10. trinn.

 

  • Permisjon fravær

    I henhold til opplæringslovens § 2-11 skal det søkes om permisjon dersom eleven blir være borte fra skolen av andre grunner enn helsemessige årsaker. Skolen kan innvilge permisjon inntil 2 uker pr. skoleår. Klassekontakt kan innvilge permisjon inntil 1 dag, totalt 3 ganger i året. Permisjoner utover en dag behandles av rektor. Søknadsskjemaet sendes til skolen. 

    Søknadskjema permisjon elever KVBU