Kommunedirektør 
Karin Kristensen

Det er kommunedirektøren som er øverste leder i kommunens administrasjon. Hen skal jobbe for at organisasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser. Kommunedirektøren jobber sammen med etatslederne for å drifte kommunen på best mulig måte.

Telefon: 90 82 48 30
E-post: karin.kristensen@kvanangen.kommune.no 

Karin Kristensen

 

 • Senior rådgiver

  Bjørn Ellefsæter

  Seniorrådgiver er stedfortreder for kommunedirektør. Har videre støttefunksjon for kommunedirektør, ansvar for organisasjonssaker og sentrale personalfunksjonen som tariff, arbeidsmiljø, HMS, støtte for etatsledere i personalsaker, politisk saksbehandling og beredskap

  Telefon: 77 77 88 12 / 971 44 188
  E-post: bjorn.ellefsater@kvanangen.kommune.no 

  Bjørn Ellefsæter
 • Etatsleder Økonomi 

  Tore Li

  Økonomisjefen har det overordnete ansvaret for økonomi og finans forvaltningen i kommunen. Dette innebærer ansvar for budsjett og regnskap, kontroll på investeringer og utgifter, rapportering og oppfølging, samt rådgivning og veiledning overfor kommunedirektøren og andre ledere.

  Telefon: 77 77 88 22
  E-post: tore.li@kvanangen.kommune.no 

  Tore Li
 • Etatsleder Oppvekst og Kultur

  Jorunn Farstad

  Etat for oppvekst og kultur omfatter skole, barnehage, ungdom, bibliotek, kultur, fritid, barnevern, frivillighetssentral, voksenopplæring og introduksjon/bosetting. Etatsleder har personalansvar for rundt 50 ansatte, samt fullt ansvar for fag og økonomi i etaten.

  Telefon: 468 51 881
  E-post: jorunn.farstad@kvanangen.kommune.no 

  Jorunn Farstad
 • Organisasjonskart Kvænangen kommune

  Merknader:

  1. Barnevern er sammenslått i felles barnevernstjeneste med Alta kommune og underlagt Etat for oppvekst og kultur. 
  2. Språksenteret er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, Sametinget og Troms og Finnmark fylkeskommune.
  3. IKT er organisert som interkommunal tjeneste for Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen, Storfjord og Kåfjord gjennom NorIKT.