Betaling av faktura

Kontonummer for innbetaling av faktura med KID-nummer: 47401617171

 

Faktura til Kvænangen kommune

Fakturaer skal sendes elektronisk i EHF (elektronisk handelsformat), med vårt organisasjonsnummer 940331102 som elektronisk adresse.

 

Fakturaer skal påføres:

Oppgi ressursnummer til den som skal behandle fakturaen.

 

Kvænangen kommune har ikke mulighet til å motta fakturaer på e-post i PDF-format.

Har du spørsmål, vennligst henvend deg til økonomiavdelingen.