Åpningstider er 07.30 - 16.00, ved behov kan det søkes om utvidet åpningstid og vi kan åpne 06.45 og stenge 16.15 ved bestilling.

Skoleåret 2019/20 har vi 41 barn som er knyttet opp mot SFO. Vi er 5 ansatte som jobber i SFO dette skoleåret, i skoletiden jobber SFO-ansatte som assistenter i forskjellige klasser i skolen. 

Søknadsfrist for SFO-plass er 1. mars hvert år og søknadsskjema finnes på Visma.

Husk at du må søke inn barne ditt på SFO for hvert nye skoleår. 

Målene for SFO:

  • Vi skal ivareta utviklingsbehovene til barn mellom 6 - 9 år.
  • Vi skal lære barna å samhandle med andre barn og voksne.
  • Vi skal lære barna å følge ulike regler og rutiner.
  • Vi skal lære barna å løse konflikter.
  • Vi skal lære barna å bli selvstendige i garderoben og i daglige rutiner. Gi gode vilkår for sosial læring.
  • Barna skal lære seg å ta ansvar for skolens leker og utstyr, samt naturen og nærområdet rundt skolen og SFO.