Det er ikke avklart enda hvor en kan forhåndsstemme i Kvænangen. Det vil bli publisert her så fort det er bestemt.