Forhåndsstemme: Forhåndsstemmegivninga starter 10. august og varer til og med 8. september. Du kan forhåndsstemme på Rådhuset i Burfjord eller Sørstraumen Handel. Husk å ta med gyldig legitimasjon. Under forhåndsstemmeperioden kan du stemme på parti, kandidater, gi slengere. 

 

Tidligstemmegivningen starter 1. juli og varer til 9. august. I 2023 faller 1. juli på en lørdag, og i henhold til valgloven § 15- 5 begynner fristen da å løpe på nærmeste påfølgende hverdag. Tidligstemmegivning er for de som ikke har mulighet til å komme seg til valglokalene i forhåndsstemmeperioden eller på valg dagen. Ønsker du å stemme i tidligstemmegivning perioden, må du samme dag stemme på fylkestingsvalget. Under tidligstemmegivningen kan du kun stemme på parti, du har heller ikke her mulighet til å gi slengere. Når stemmen er avgitt kan du ikke stemme senere, eller gjøre noen endringer. Dette fordi forhåndsstemme sedlene ikke er ferdig produsert og levert før forhåndsstemmegivninga starter 10. august.