Størrelse og kompleksitet på byggeprosjektet er helt avgjørende for hvordan, eller om du må søke om tillatelse. Lenger ned på siden finner du hvilke tiltak som kan igangsettes uten å søke. Alle tiltak må også være i henhold til vedtatte planer, sjekk status på planer i planportalen. Tiltak som ikke er i tråd med vedtatt plan forutsetter dispensasjon. Dette kan søkes samtidig som byggesaken. Husk at kommunen skal ha beskjed når slike tiltak er ferdige ved innsending av skjema.

 

Sjekk hva som må til for å sende inn byggesøknad! 

Her finner du brosjyrer, dokumenter, skjema, lover, forskrifter og lignende.

Her finner du generelle søknadskjemaer og veiledere hos Direktoratet for byggkvalitet.

Her finner du kommunens gebyrregulativ.

 

Situasjonskart kan hentes direkte fra vårt kartssytem eller fås tilsendt ved henvendelse direkte til etaten.

 

Lenker:

8 steg fra idé til ferdig søknad
Dette kan du bygge selv
Dette kan du bygge uten å søke
Hvor stort kan du bygge
Slik varsler du naboene
Direktoratet for byggkvalitet
Slik forstår du kommunale planer