(Beite)lag, foreninger og foretak som driver næringsmessig beitedrift kan søke. Enkeltforetak kan søke når det på grunn av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Kvænangen kommune har en fordelingsstrategi som kan lastes ned på denne lenka: Lokale retningslinjer vedtatt 2020.pdf

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Søknadsskjema finner du her:

Altinn - Tilskudd til tiltak i beiteområder

Søknad sendes til Kvænangen kommune innen 15. mai 2024.   

Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratets nettside.