Denne dagen må du stemme i den kommunen der du er folkeregistrert som bosatt i folkeregisteret per 30. juni i år. I Kvænangen er det 3 valglokaler, og innbyggere som er folkeregistrert med stemmerett i Kvænangen kommune kan avgi stemme i hvilket som helst stemmelokale i kommunen. 
 
Valglokalene og informasjon om valglokalene finner du HER
 
Alteidet Husflidsbygg
  • Mandag 11. september fra klokken 12:00 til klokken 18:00. 
 
Badderen Samfunnshus
  • Mandag 11. september fra klokken 12:00 til klokken 18:00
 
Flerbrukshuset i Burfjord
  • Mandag 11. september fra klokken 12:00 til klokken 19:00
 
 
Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme!