Alle som skal grave i eller ved offentlig grunn skal søke om gravetillatelse. Ved graving på privat grunn oppfordres det til å levere gravemelding av sikkerhetsmessige årsaker.

Det står mye nyttig informasjon på https://ledningsportalen.no/ 

 

I Kvænangen leveres gravemeldinger som pdf-skjema. Se skjema under. På side nr 2 i skjemaet står generelle vilkår for graving/ tiltak på offentlig og privat grunn. Før innsending til Kvænangen kommune må det foreligge tilbakemelding fra berørte instanser. Gravemelding 2023

 

Skjema med tilbakemeldinger/vedlegg sendes på e-post til gravemeldinger@kvanangen.kommune.no