Gravemeldinger kan nå leveres som pdf-skjema. Skjemaet må lastes ned før utfylling.
Skjema finner du på denne lenka: gravemelding.pdf 

Før innsending til Kvænangen kommune må det foreligge tilbakemelding fra berørte instanser.

https://ledningsportalen.no/ 

 

Skjema med tilbakemeldinger/vedlegg sendes på e-post til gravemeldinger@kvanangen.kommune.no