Vårt hovedmål er å arbeide for å øke  livskvaliteten, trivselen, selvfølelsen og råderetten over eget liv for hver enkelt bruker  ut fra deres funksjonsnivå.   

 

Våre brukere er en sammensatt gruppe, som består av mennesker med alt fra lett til dyp utviklingshemming i alle aldre. TU yter og administrerer  tjenester som bolig med heldøgnsomsorg,  omsorgsboliger, praktisk bistand, miljøarbeid, avlastning på Furutoppen og i private hjem, dagtilbud, støttekontakter, omsorgsstønad, individuell plan, vertsfamilie og arbeidstiltak.    

 

Dersom du ønsker kontakt, eller har spørsmål rundt dette, er det bare å ta kontakt med Marianne Sollund, enhetsleder TU på tlf. 77 77 90 50/ 77 77 90 51/ 97 51 82 51"