Kartleggingen er gjennomført i henhold til Miljødirektoratets veileder (M98 2013).

Kart med de registrerte områdene

Hovedrapport friluftskartlegging.pdf

Utskrift av møtebok fra kommunestyret.pdf