Løypene kan åpnes når de er marka og forholdene tilsier at det er forsvarlig å kjøre på løypene. Ved stor skredfare eller annen akutt naturfare vil utsatte traser bli stengt. Vi ber også brukere være spesielt oppmerksom på forholdene på sjøisen i Kvænangsbotn og skredfarlige områder i på løypene med de mest utsatte områdene i Reinfjord/Olderfjord og Djupvannskaret.

 

Noen av løypene går tett på bebyggelse og på plasser der man møter andre brukergrupper. Vi vil be skuterkjørere om å vise særlig hensyn for å unngå farlige situasjoner eller skape unødvendig støy og forstyrrelser. Snøscooterløypene stenges vanligvis for sesongen seinest 4. mai. Eventuell utvidelse av åpningstid enkelte traseer vil bli kunngjort på kommunens nettside.  Ha en fin tur!

Forskrift .pdf
Løypene med rastesoner kan ses på kommunekart.com
Kart over løypenett med rastesoner indre del.pdf

Kart over løypenett med rastesoner ytre del.pdf

Løypetraseer i GPX-format

Kart over usikre isområder på sjøisen i Kvænangsbotn
Rapport om skredfare.pdf
 

Nr. Trasé Lengde (km) Status
1 Burfjord sentrum  1,2 Stengt
2 Burfjorddalsløypa  22.1 Stengt
3 Flintvatn- og djupvatnløypa  13 Stengt
4 Storevvatnløypa 13,3 Stengt
5 Badderløypa 14,5 Stengt
6 Magnusløypa  3,8 Stengt
7 Kjækanløypa 10,7 Stengt
8 Bielvvannløypa  18,3 Stengt
9 Baddervannsløypa 4,2 Stengt
10 Polvatnløypa  3,2 Stengt
11 Alteidløypa  7,9 Stengt
12 Kvænangsbotnløypa 31 Stengt
13 Naviteidløypa 12,4 Stengt
14 Naviteidet – Sáhppejávri  7,2 Stengt
15 Nordbotnløypa 5,8 Stengt
16 Reinfjordløypa 21,3 Stengt
17 Nersokkløypa  3,5 Stengt
18 Bjørnvatnløypa  2,7 Stengt
19 Seglvik – Loppa grense  2 Stengt
20 Løyper på Spildra  9 Stengt
21 Valan- og Meilandsløypa  18 Stengt 
Totalt  225,1 km