Løypene kan åpnes når de er marka og forholdene tilsier at det er forsvarlig å kjøre på løypene. Ved stor skredfare eller annen akutt naturfare vil utsatte traser bli stengt. Vi ber også brukere være spesielt oppmerksom på utrygg is på sjøisen i Kvænangsbotn, her er kart i PDF-format over spesielt utrygge områder. Snøscooterløypene stenges vanligvis for sesongen seinest 4. mai. Eventuell utvidelse av åpningstid enkelte traseer vil bli kunngjort på kommunens nettside.  Ha en fin tur!

Forskrift .pdf
Løypene med rastesoner kan ses på kommunekart.com
Kart over løypenett med rastesoner indre del.pdf

Kart over løypenett med rastesoner ytre del.pdf
 

Kart over usikre isområder på sjøisen i Kvænangsbotn
Rapport om skredfare.pdf
 

Nr. Trasé Lengde (km) Status
1 Burfjord sentrum  1,2 Åpen
2 Burfjorddalsløypa  22.1 Åpen fra start ved kraftlaget og opp til Fiskevannet
3 Flintvatn- og djupvatnløypa  13 Stengt
4 Storevvatnløypa 13,3 Stengt
5 Badderløypa 14,5 Åpen fra Start i Badderen og opp til Gapahuken ved Honka
6 Magnusløypa  3,8 Stengt
7 Kjækanløypa 10,7 Åpen
8 Bielvvannløypa  18,3 Stengt
9 Baddervannsløypa 4,2 Stengt
10 Polvatnløypa  3,2 Stengt
11 Alteidløypa  7,9 Åpen fra Alteidet til kommunegrensa mot Alta.
12 Kvænangsbotnløypa 31 Stengt
13 Naviteidløypa 12,4 Stengt
14 Naviteidet – Sáhppejávri  7,2 Stengt
15 Sørfjordløypa  5,8 Stengt
16 Reinfjordløypa 21,3 Stengt
17 Nersokkløypa  3,5 Stengt
18 Bjørnvatnløypa  2,7 Stengt
19 Seglvik – Loppa grense  2 Stengt
20 Løyper på Spildra  9 Stengt
21 Valan- og Meilandsløypa  18 Stengt
Totalt  225,1 km