Formålet er å få en oversikt over bestandssituasjonen og dermed ha et kunnskpsgrunnlag for forvaltningen av elgen. Prosjektet er finansiert gjennom egeninnsats, dugnad fra mannskap og tilskudd fra Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Det er utarbeidet en sluttrapport som han lastes ned her: Rapport elgtelling.pdf