DJI_0140

Kvænangen Flerbrukshall

Kvænangen flerbrukshall sto ferdig våren 2020. Vi har nå fått en stor og flott idrettshall på ca. 1400 m2 og som kan deles i 3, samt nye garderober og badstue i tilknytning til både idrettshallen og bassenget.

Kommunen ønsker å legge til rette for at lokale lag og foreninger og andre åpne treningsgrupper kan tilby et bredt spekter av aktivitetstilbud for innbyggerne i Kvænangen. Derfor er det mulig for disse å leie våre lokaler gratis på tidspunkter kommunens egne institusjoner selv ikke har behov for dem. Søknadskjema for å søke om fast tid i flerbrukshallen finner du her: Søknadsskjema.

Tildeling av gratis treningstid følger skoleåret og gjelder kun for ett år av gangen.

Søknader som kommer inn etter fristen vil ikke bli tatt med i prioriteringen, men vil bli tilbudt tid der det er ledig på planen. 
 

For utleie til andre arrangementer gjelder disse prisene:

Pris pr time fra august 2020 for leie av flerbrukshall og garderober ved KVBU:

Kommersielle leietakere, dagtid/ukedag: Kr 600,00 pr time, tidsrommet 08.00 – 17.00.

Kommersielle leietakere, kveldstid/ukedag: Kr 800,00 pr time, tidsrommet 17.00 – 22.00.

Kommersielle leietakere, helg: Kr 1 000,00 pr time, lørdag 08.00 – søndag 22.00.

Kommersielle leietakere, helg: Kr 10 000,00 pr døgn, lørdag og søndag.

Døgnsatsen gjelder også for helligdager og andre dager med skolefri. Hallen kan deles i tre, og prisen er ved leie av alle delene. Ved leie av færre deler reduseres prisen tilsvarende.Garantisum, kr 20 000 for helgeleie innbetales på forhånd og tilbakebetales etter gjennomgang og kontroll av lokaler, renhold og eventuelle ødeleggelser.

 

Retningslinjer for utleie av flerbrukshall/svømmehall:

Retningslinjer Kvænangen flerbrukshall

 

Svømmehall

 

Retningslinjer for utleie av flerbrukshall/svømmehall:

Søkerne må ha minimum to bassengvakter. Minst en skal ha dokumentere at de kan ilandføring/livredning, hjerte/lungeredning og gjennomføre alarmplan. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år. Bassengvakten må signere ordens- og sikkerhetsreglene før søkerne får tilgang til anlegget.

Oversikt over idrettshall og svømmehall tider 2022/ 2023

Her finner du oversikt over bruk av hallen/ svømmehall året 2022/2023 : TIDSPUNKT svømmehall og idrettshall.docx