Aktivitetstilbud

Ungdomsklubben BUFFF er en viktig møteplass for ungdom. Vi holder til i GUL-bygget ved skolen. 

 

Åpningstider er: 

Onsdager klokken 17:00- 20:00 for alle mellom 6. klasse og 10. klasse. 

Torsdager klokken 17:00- 20:00 for alle mellom 6. klasse og 10. klasse. 

 

Det serveres frukt på skolen onsdager og torsdager. I regi av BUFFF ,UR og ungdomsarbeidere. Ungdomsleder og miljøarbeider besøker ungdom på videregående skole i Alta og Storslett en gang på høsten og på våren. Ungdom inviteres på pizzakveld. 

I samarbeid med kommunens helsestasjon tilbys det Helsestasjon for ungdom. Åpningstider annonseres særskilt. 

Elevbedrifter og ungdom mellom 13- 18 år som trenger midler til prosjekter, kan søke  fra Prøv sjøl fond. Prøv sjøl fondet forvaltes av Nord Troms ungdomsråd. Kvænangen kommune har en stipendordning for elever på videregående skole. Ordningen lyses ut 2 ganger for året. Kvænangen kommune tilbyr sommerarbeidsplasser til ungdom mellom 15 - 18 år.