Kjell Kr. Johansen er årets vinner av Kvænangen kommunes ildsjelpris. 

Formannskapets begrunnelse lyder slik:

"Årets vinner forbindes med at aktivitet som gir god livskvalitet og at det er en naturlig del av hverdagen. Kjell Johansen oppfattes som en pådriver og en foregangsperson for å få folk til å bruke kroppen noe som gir stor folkehelsegevinst. For alle, i alle aldre. Årets Ildsjel forbindes sterkt til " Ut i Nord" prosjektet som legger opp løyper for alle kategorier og åpner for at absolutt alle kan delta. Kjell Johansen har vært en uvurderlig ressurs når det gjelder å synliggjøre breddebruk av naturen både sommer og vinter. Man forbinder navnet til kandidaten med at trim og aktivitet uansett om turen er kort eller lang lønner seg.

Årets Ildsjelspris går til Kjell Johansen
."

Ildsjelprisen er en pris som kommunen deler ut til lag og organisasjoner, eller privatpersoner som i kraft av å være aktive unge/eldre utøvere, ledere, trenere eller organisatorer som har gjort seg spesielt positivt bemerket gjennom sitt frivillige virke innenfor kulturarbeidet/fritidsvirksomhet i Kvænangen. Prisen kan også tildeles personer som på annen måte har utmerket seg i det daglige, eller i sitt virke eller på annen måte har bidratt til særskilt positivt omdømme av kommunen.

Vi gratulerer Kjell med velfortjent pris og takker for hans engasjement innen folkehelsen i kommunen.