Kommunen ønsker å legge til rette for at lokale lag og foreninger og andre åpne treningsgrupper kan tilby et bredt spekter av aktivitetstilbud for innbyggerne i Kvænangen. Derfor er det mulig å leie våre lokaler gratis på tidspunkter kommunens egne institusjoner selv ikke har behov for dem. 

Som tidligere år så kan ulike grupper, lag og foreninger søke om å bruke disse fasilitetene til ulike aktiviteter. Søknadsfristen er 15. august, mer info finnes under søknadskriterier. 

 • Søknadskriterier

  Regler for å søke om gratis treningstid:

  Søkere skal være lag og foreninger fra Kvænangen, eller åpne treningsgrupper som har oppnevnt en kontaktperson over 18 år. Minstegruppestørrelse er 5 personer.

  Tildeling av gratis treningstid skal følge skoleåret og gjelder for ett år av gangen.

  Det tildeles inntel 2 timer gratis tid 2 ganger per uke per brukergruppe.

  Brukere må forholde seg til ordensreglene som gjelder for det aktuelle bygget.

   

  Spesielt for svømmebassenget: 

  Søkerne må ha minimum to bassengvakter. Minst en skal dokumentere at de kan ilandføring/livredning, hjerte/lungeredning og gjennomføre alarmplan. Dokumentasjon skal ikke være eldre enn ett år. Bassengvakten må signere ordens- og sikkerhetsreglene før søkerne får tilgang til anlegget.

   

  Søknadsfrist er 15.08 Søknad sendes til post@kvanangen.kommune.no Papirsøknad kan leveres til servicekontoret.

  NB! Merk søknaden med “Fast tid i hall/svømmehall”

   

  Informasjon som må stå i søknaden er:

  Hvem som er kontaktperson for aktiviteten

  Hvilken aktivitet

  Aldersgruppe aktiviteten skal være for

  Dag/dager det søkes om tid på

  Tid - hvilket tidsrom på den ønskede dagen det søkes om

  Hvis tid i idrettshall - hvor stor bane “trengs” 1,2 eller 3 områder? 

   

  Mangelfulle søknader som kommer etter fristen vil ikke bli prioritert, men vil bli tilbudt tid der det er ledig på planen.

  Tildeling av gratis treningstid følger skoleåret og gjelder kun for ett år av gangen.

 • Priser for andre arrangementer

  For utleie til andre arrangementer gjelder disse prisene:

  Pris pr time fra august 2020 for leie av flerbrukshall og garderober ved KVBU:

  Kommersielle leietakere, dagtid/ukedag: Kr 600,00 pr time, tidsrommet 08.00 – 17.00.

  Kommersielle leietakere, kveldstid/ukedag: Kr 800,00 pr time, tidsrommet 17.00 – 22.00.

  Kommersielle leietakere, helg: Kr 1 000,00 pr time, lørdag 08.00 – søndag 22.00.

  Kommersielle leietakere, helg: Kr 10 000,00 pr døgn, lørdag og søndag.

  Døgnsatsen gjelder også for helligdager og andre dager med skolefri. Hallen kan deles i tre, og prisen er ved leie av alle delene. Ved leie av færre deler reduseres prisen tilsvarende.Garantisum, kr 20 000 for helgeleie innbetales på forhånd og tilbakebetales etter gjennomgang og kontroll av lokaler, renhold og eventuelle ødeleggelser.