Søknadsfristen er 18.05.2024. Søknaden kan sendes elektronisk. 

Kommunen tilbyr jobb som assistent/hjelpepleier på Gargo sykehjem, assistent på teknisk etat med malingsoppdrag, utearbeid og arbeid i parker, og som turistvert på turisinformasjon/museet. Merk av på søknadskjemaet hvor du ønsker å jobbe og  hvilken tidsperiode som passer best for deg.

 

REGLER FOR TILDELING:
 

  • Du må være avgangselev i 10.kl og ikke være fylt 19 år før søknadsfrist utgår.
  • Det skal dersom søkermassen tilsier det gis arbeid til like mange gutter som jenter.
  • Avgangselever  i 10. kl skal prioriteres først.
  • Søkere som søkte i fjor og ikke fikk, skal prioriteres foran søkere som fikk i fjor.
  • Kun søknader som kommer inn innen fristen vil bli vurdert.

 

Hvis du har spørsmål ta gjerne kontakt med leder av frivilligsentralen, Reidar Eilertsen-Wassnes på  tlf 909 58 207.

Merk: Dersom du sender skjemaet samtykker du til at Kvænangen kommune behandler gitte opplysninger elektronisk og formidler opplysninger til de ansatte som deltar i saksbehandlingen og tjenesteytingen. Opplysninger benyttes av kommunen til styring og planlegging av tjenestetilbudet.