Vi vil derfor oppfordre alle som eier landbrukseiendommer som ikke er i bruk om å legge dem ut til salgs eller utleie. Både småbruk og større eiendommer er aktuelle. Kommunen kan også bidra med å formidle kontakt når vi får slike henvendelser fra folk som ønsker å etablere seg på landbrukseiendommer. Det forutsetter at vi har kjennskap til eiendommer der eier planlegger eller vurderer salg. Både bosetting, næringsvirksomhet og et kulturlandskap i drift er viktig for videre utvikling av lokalsamfunnet vårt. 

Ta gjerne kontakt med Åsmund Austarheim dersom du har slik eiendom og vurderer å selge eller
leie ut, tlf 468 77 940 eller e-post asmund.austarheim@kvanangen.kommune.no