Det er kommet en henvendelse til kommunen hvor det er etterspurt landbrukseiendom til salgs eller leie i Kvænangen Kommune.

Alle eiendommer foreløpig av interesse, både med og uten bolighus og/eller driftsbygning. Skal brukes til beitedyr, så en viss andel av enten utmarksbeite/innmarksbeite/fulldyrka/overflatedyrka er et krav.

Kommunen videreformidler kontakt.

 

Ta kontakt med Ida Karlstrøm på landbruk, mob 91326971 eller mail ida.karlstrom@kvanangen.komune.no