Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Tilskudd kan gis til enkeltprosjekter etter søknad. Det kan ytes tilskudd både til planleggings- og tilretteleggingsprosjekter og til investeringer i konkrete kulturlandskaps- og forurensningstiltak.

Alle som driver næringsmessig jordbruk som utløser produksjonstilskudd, samt eiere av landbrukseiendom der jordbruksarealene leies ut kan søke på tilskuddene.   

Kvænangen kommune har en fordelingsstrategi som kan lastes ned på denne lenka: Strategi 2018 vedtatt.pdf

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Søknadsskjema finner du her: https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/tilskudd-til-spesielle-miljotiltak-i-jordbruket-smil/

Søknad sendes til Kvænangen kommune innen 15. oktober 2020.  

Les mer om ordningen på Landbruksdirektoratet sin nettside.