For å vise noe av mulighetsrommet har helse og omsorg laget en kortfilm sammen med Nasjonalt senter for e-helseforskning. Hittil har nærmere 20 innbyggere prøvd ut løsningene, og i filmen får vi møte to av dem. Vi håper dette kan komme til nytte for mange flere fremover.

 

Klikk på denne linken for å se kortfilmen: https://youtu.be/ZGmThsq7xuY