Følgende krav ble satt av kommunestyret for å få tildelt gratis tomt:

  • Registrert i folkeregisteret som bosatt i Kvænangen eller dokumentert med flyttemelding til Kvænangen Kommune.
  • Søker må benytte boligen som helårsbolig.
  • Ved tildeling av tomter gis en absolutt oppstartsfrist på 1 år, om fristen ikke overholdes går tomten tilbake til kommunen.
  • Søker må selv betale tinglysingsgebyr for skjøte, samt tilknytning til vann og avløp, kart og oppmålingsgebyr.

Tildeling av gratistomter til privatpersoner administreres av Ordfører.

I kommunestyresak 55/2012 vedtok kommunestyret at det stilles gratis tomter til disposisjon for utbyggere av utleieboliger. Forutsetningen for tildeling av tomt/tomter er at det fremmes en formell søknad samt at det tegnes en avtale mellom selskapet og kommunen. Hovedformålet skal være boenheter.

Tildeling av gratistomter og inngåelse av avtaler til utbyggere av utleieboliger administreres av ordføreren.

Tomtene vil ikke bli skjøtet over før kommunen ser at byggeprosjektet blir en realitet. Dette gjelder både for privatpersoner og utbyggere av utleieboliger.

Hvis du ønsker boligtomt i de aktuelle boligfeltene sender du en henvendelse til postmottak@kvanangen.kommune.no. Oppgi hvilken tomt du ønsker og hvilke byggeplaner du har. Hvis det er flere interessenter på samme tomt vil kommunen følge "førstemann til mølla-prinsippet". Reguleringsplanene for Burfjord Syd og Alteidet er av eldre dato og på grunn av ulike omstendigheter så vil det for flere av tomtene være behov for nærmere avklaringer før de er byggeklare.

Tomter Alteidet.pdf
Tomter Sætra.pdf
Tomter Stormo II.pdf
Tomter Burfjord syd.pdf

Flyfoto over boligfelt Stormo II i Burfjord

Her er link til Reguleringsplan for boligområdet Stormo II i Burfjord