Veiledningsskriv kan du laste ned her: Infoark søknad dispensasjon.pdf

Søknadsskjema kan du laste ned her: Dispensasjon søknadsskjema.pdf

Dispensasjonssøknaden kan i de fleste tilfeller leveres sammen med byggesøknaden/delingssøknaden. Tjenesten er gebyrbelagt, les mer om gebyr for de forskjellige byggesakene i Kvænangen under.

Lenke til Gebyrregulativ.